Huller i asfalten er en af de udfordringer, som stort set ikke er til at undgå, når der er tale om veje, der bliver brugt ofte og dermed er udsat for hyppig belastning.

Hvorfor kommer der huller i asfalten? 

Der er mange forhold, der gør sig gældende, når man skal gøre op, hvor lang en asfalteret vejs levetid bliver, og der er heldigvis foranstaltninger, man selv kan foretage. Først og fremmest vil kvaliteten af den anvendte asfalt have stor betydning for, hvor godt vejen holder sig i det lange løb. Der er mange forskellige typer af asfalt og den dyreste løsning vil ikke nødvendigvis være den bedste. Det er også vigtigt, at man er klar over, hvilket fundament man ønsker at anvende under asfalten. De forskellige fundamenter komplimenterer de forskellige typer asfalt, og det er derfor vigtigt, at man får kombineret rette fundament med rette type asfalt. Et andet forhold, der gør sig gældende i den uundgåelige nedslidning af asfalten er, hvor ofte den asfalterede vej bliver benyttet, samt hvor tunge køretøjer, der færdes på den. En vej, der køres over mange store fragtbiler med særligt tunge læs, sammenlignet med en vej, der næsten kun overkøres med mindre personbiler uden særlige læs, lider naturligvis en langt større belastning, hvilket vil fremme nedslidningsprocessen og dermed huller i asfalten.


Hvad så når skaden er sket? 

Det kan ofte være svært at stå med den store beslutningsproces alene og ofte kræver det en stor faglig indsigt, når man skal asfaltere en vej så optimalt som muligt. Derfor er det typisk en god ide at rådføre sig med en professionel og det kan til tider nogle gange også blive nødvendigt at rådføre sig med en specialist på området. De fleste veje vil med tiden få større eller mindre huller og revner og når skaden først er sket, kan man enten vælge at fylde de små huller og revner ud, eller vælge at lægge en helt ny asfalt, hvis skaden er særligt massiv. Det vil sjældent være nødvendigt at lægge en helt ny vej, men det vil igen også variere alt efter, hvilken type fundament og type asfalt, der er anvendt i første omgang. Nogle gange ser man, at en vej, der oprindeligt var tænkt anvendt til biler med mindre læs efterhånden overkøres af biler med langt tungere læs, og i disse tilfælde kan en reel omasfaltering af dele eller noget af vejen blive nødvendig. Det modsatte kan imidlertid også gøre sig gældende og i dette tilfælde, vil vejens levetid selvsagt blive forlænget. 

Nedslidning af en asfalteret vej vil i alle sammenhænge være umulig at undgå. Det vil snarere være et spørgsmål om valg af fundament, asfalttype samt graden af anvendelse af vejen, før man omtrent kan estimere, hvor lang tid der går, før den første spæde nedslidning begynder og hvor vidtstrækkende den ender med at blive. 

Menu Luk